Булевар "Александар Македонски" 18

Изработка и монтажа на различни типови на садови под притисок и резервоари за рафинерии, електрични централи, процесни постројки, прехранбена идустрија, хемиска индустрија, итн. кои спаѓаат во категорија согласно Европската директива PED 97/23.

Досега, овој тип на производи се испорачани во поголем обем во Германија, Италија, Франција, Шпанија и Словенија.

Перманентни клиенти во Македонија се:

  • Рафинерија ОКТА;
  • Топлификација - Скопје
  • Технички гасови - Скопје;
  • Макпетрол - Скопје;