Булевар "Александар Македонски" 18

Метеорит, Марибор, Словенија (2007)

Изработка на покривна тенкоѕидна челична конструкција за стадионот “Људски врт” во Марибор 200 t

Стадион ФК Приштина, Косово ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична покривна конструкција 130 t
Покривање и облагање 2300 m2

Стадион ОФК Београд, Белград, Србија ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 150 t
Покривање и облагање 1600 m2

Стадион ФК Црвена Звезда, Белград, Србија ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 900 t
Покривање и облагање- фото 18000 m2

Kлинички центар Ребро, Загреб, Хрватска ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 450 t
Покривање и облагање 2300 m2

Зграда на АРМ, Скопје ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 240 t

Градски трговски центар, Скопје ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 4200 t
Меѓукатни конструкции од профилиран лим 60000 m2

Објекти на Влада на РМ, Скопје ()

Изработка и монтажа на челична конструкција 540t

Хотел Маврово А кат, Леуново ()

Комплетен проект, изработка на челична конструкција 580 t
Покривачки работи 3000 m2

Пливачки базен Карпош, Скопје ()

Проектирање, изработка и монтажа на покривна челична конструкција 160 t
Покривачки работи 1600 m2

Спортска сала, Радовиш ()

Изработка и монтажа на покривна челична конструкција 230 t
Покривачки работи 6000 m2

Спортска сала, Велес ()

Изведбен проект, изработка и монтажа на покривна челична конструкција 360 t