Булевар "Александар Македонски" 18

  • Изработка на комплетна проектна документација за сите видови челични конструкции и процесна опрема за индустријата.
  • Изработка на идејни, основни и изведбени проекти по сопствени проектни решенија и разработка и доработка на изведбени проекти (производни и монтажни цртежи).
  • Одделот за проектирање е организиран во три единици: Машинство, Градежништво и Архитектура.

Превземи каталог во светот на челикот ФАКОМ

Превземи монографија 50 години ФАКОМ