Булевар "Александар Македонски" 18

Проектирање, изработка и монтажа на различни типови на силоси со капацитет од 4000 до 12000 тони, повеќе од 50 келии, во Грција, Србија, Тунис и Македонија.

Јавни Објекти

 • Стадион „Људски врт“, Марибор, Словенија

  Опис:

  Изработка на покривна тенкоѕидна челична конструкција за стадионот “Људски врт” во Марибор

  Година:

  2007

  Количина:

  200 тони

 • „Градски Стадион“ - ФК Приштина, Косово

  Опис:

  Проектирање, изработка и монтажа на челична покривна конструкција, покривање и облагање

  Година:

  Количина:

  130 тони и 2300 m2

 • „Омладински Стадион“ - ОФК Београд, Белград, Србија

  Опис:

  Проектирање, изработка и монтажа на челична покривна конструкција, покривање и облагање

  Година:

  Количина:

  150 тони и 1600 m2

 • Стадион „Рајко Митиќ“ - ФК Црвена Звезда, Белград, Србија

  Опис:

  Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција, покривање и облагање

  Година:

  Количина:

  900 тони и 18000 m2

 • Kлинички болнички центар Загреб, Ребро, Хрватска

  Опис:

  Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција, покривање и облагање

  Година:

  Количина:

  450 тони и 2300 m2

 • Градски Трговски Центар, Скопје, Македонија

  Опис:

  Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција и меѓукатни конструкции од профилиран лим

  Година:

  Количина:

  4200 тони и 60000 m2