Булевар "Александар Македонски" 18

 • ПРОИЗВОДНИ ХАЛИ - 24000m2
 • Отворени складишта за материјали и готови производи со крански патеки - 8000m2
 • Мостни кранови 8 – 40 тони носивост - 14

ГЛАВНА ОПРЕМА И МАШИНИ

 • Машина за подготовка на рабови HHP12
 • Долгоодна рендисалка 7216G
 • Машина за обработка на данца ZU-08
 • Хидралулична преса KV-3534A
 • Радијална дупчалка VPM-50A
 • Машина за виткање лимови HZC 3000x25
 • Машина за виткање лимови UBBDA 3150x80
 • Подолжен секатор PSP-30
 • Универзални ножици KS3 HB 5224
 • Радијална дупчалка 2M57
 • Подолжен секатор PM-094
 • Mоторни ножици H 483
 • Фотокелиски секатор
 • CNC секатор
 • CNC секатор - Varstroj
 • CNC плазма секатор - Messer
 • Машина за подготовка на рабови Pulmax X93
 • Машина за виткање профили HZP 120-15
 • Апкант преса STO 400t (единична и тандем)
 • Автоматска машина за заварување ESAB I 2000
 • Полу-автоматска машина за заварување ESAB

ОСТАНАТА ОПРЕМА